Ναούμ Μυλωνάς

Υπεύθυνος της Επιχειρηματικής Επιμόρφωσης και Επιχειρηματικής Κινητοποίησης - Διερεύνησης, Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Τουρισμού

Ο Ναούμ Μυλωνάς είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Ο Ναούμ Μυλωνάς κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στο γνωστικό αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Η διδακτορική του διατριβή χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη Υποτροφιών του ΕΣΠΑ «Ηράκλειτος ΙΙ». Κατέχει επίσης τους ακόλουθους τίτλους σπουδών: πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στην «Αναπτυξιακή Διοίκηση» στο London School of Economics (LSE) και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (MSc) στις «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές –Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).

Email: nmylonas@ionio.gr

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας