Αδαμαντία Πατέλη

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Αξιοποιήσης Καινοτομίας, Διευθύντρια Κέντρου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Ιονίου Πανεπιστημίου

Η Αδαμαντία Πατέλη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Η Αδαμαντία Πατέλη είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακού διπλώματος του University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST) και διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

  • Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Επιχειρηματικά Μοντέλα
  • Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα
  • Ανοικτή Καινοτομία
  • Crowdsourcing

Email: pateli@ionio.gr

ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας