Μεταφορά τεχνολογίας

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας είναι αρμόδιο για:

  • Τη συστηματική καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος και την προώθηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Την αρωγή στη μετατροπή των καινοτομιών που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία σε κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, καθώς και την εκμετάλλευση αυτών.
  • Την υποστήριξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών με την παροχή γενικών επιχειρηματικών συμβουλών (βέλτιστη νομική μορφή, διαδικασίες έναρξης, σύνταξη καταστατικών, κ.ο.κ.) προς κάθε ενδιαφερόμενο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.
  • Τη συμβουλευτική σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (π.χ. για καλλιτεχνικό έργο, αρχεία, λογισμικό, κ.ά.).
Ενημέρωση: 26-04-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας