Διασύνδεση & Σταδιοδρομία

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε ζητήματα σταδιοδρομίας για την υποστήριξη φοιτητών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την περαιτέρω επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Επιμέρους αρμοδιότητες του Γραφείου αποτελούν:

  • Η παρακολούθηση και καταγραφή των διαθέσιμων θέσεων εργασίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό.
  • Η πληροφόρηση για μεταπτυχιακά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού.
  • Η ενημέρωση για τις διαθέσιμες υποτροφίες και τα κληροδοτήματα.
  • Η διενέργεια μελετών σε διαρκή βάση που αφορούν μεταξύ άλλων την απορροφητικότητα των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.
  • Η διοργάνωση δράσεων επιμορφωτικού και ενημερωτικού χαρακτήρα.
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σταδιοδρομία.
Ενημέρωση: 26-04-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας