Ψηφιακή πλατφόρμα καινοτομίας

Για την επιτυχή διεξαγωγή των πιο βασικών δράσεων του έργου σχεδιάζεται η ανάπτυξη της Ψηφιακής Πλατφόρμας Καινοτομίας, η οποία θα υποστηρίζει τις δράσεις της επιτάχυνσης των επιχειρηματικών/ ερευνητικών ομάδων που θα υποστηριχθούν από τα έργο. 

Βασικές λειτουργίες της πλατφόρμας θα περιλαμβάνουν:

  • Δυνατότητα εντοπισμού ατόμων με παρόμοιες ή συμπληρωματικές γνώσεις και ικανότητες για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ομάδων
  • Ανάρτηση προκλήσεων καινοτομίας (innovation challenges)
  • Δήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των ομάδων για συγκεκριμένες προκλήσεις καινοτομίας
  • Ταίριασμα των ομάδων με μέντορες και συμβούλους του έργου
  • Αλληλεπίδραση μεντόρων και συμβούλων με τις ομάδες μέσω κλειστών χώρων ανταλλαγής μηνυμάτων και άλλου χρήσιμου ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού
  • Έξυπνος εντοπισμός μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης υλικού που ταιριάζει στις ανάγκες κάθε ομάδας
  • Προβολή των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα εξέλθουν από το σύστημα επιτάχυνσης
Ενημέρωση: 26-04-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας