Εργαστήρια

Θα διοργανωθούν δύο (2) κύκλοι εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων. 

Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηρίων (labs) για εκπαίδευση των φοιτητών/ ερευνητών αναφορικά με μεθοδολογίες και εργαλεία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων. Για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων, θα χρησιμοποιηθεί ειδικό λογισμικό Η/Υ και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει μια σειρά εξειδικευμένων εργαστηρίων τα οποία θα στοχεύουν στην επιμόρφωση των φοιτητών και ερευνητών γύρω από θέματα που αφορούν την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Προγραμματίζεται η ανάπτυξη εργαστηρίων, τα οποία αφορούν:

  • στη διανοητική ιδιοκτησία και τη διαχείρισή της
  • στο θεσμικό/ νομικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups)
  • στο θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση spin-off εταιρειών 
  • στην επιχειρηματική ανάπτυξη ερευνητικών αποτελεσμάτων 
Ενημέρωση: 26-04-2023
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας