Επιχειρηματική κινητοποίηση και διερεύνηση

Στο δεύτερο στάδιο και αφού έχει αναπτυχθεί ένα υπόβαθρο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην κοινότητα του Ιδρύματος, προσφέρονται αφενός δράσεις που παρακινούν τους φοιτητές να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες μέσω διαγωνισμών και μαραθώνιων καινοτομίας (hackathons), και αφετέρου δράσεις που διερευνούν τη δυνατότητα επιχειρηματικής αξιοποίησης των ιδεών που έχουν δημιουργηθεί. 

Σκοπός αυτού του σταδίου είναι να επιλεχθούν οι υποψήφιες ιδέες για επιχειρηματική επιτάχυνση μέσω της διοργάνωσης open innovation workshops

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτού του σταδίου είναι:

  • Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  • Διοργάνωση θεματικών μαραθώνιων καινοτομίας (innovation hackathons)
  • Αξιολόγηση επιχειρηματικής δυναμικής ερευνητικών ιδεών του Ιδρύματος
  • Προσδιορισμός προκλήσεων καινοτομίας (innovation challenges) με τη διοργάνωση Workshop Ανοικτής Καινοτομίας (Open Innovation Workshop)
ESPA
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας